Nya anställda med god hälsa – hur går det till?

Idag är det få som är helt friska. De flesta kämpar med det ena och det andra. Hur kan ett företag som ska anställa nya medarbetare tänka för att få personal med god hälsa? Handlar det bara om att satsa på yngre personer eller finns det annat som spelar in och som kan bli avgörande när du försöker bygga en verksamhet med medarbetare som har orken och motivationen?

Yngre är i allt högre utsträckning sjuka

Om vi börjar med tanken att yngre är friskare än äldre så bör vi slå hål på den myten. Idag är yngre människor sjukare än någonsin och det bör den som ska anställa ny personal förstå. Nu är det inte så att alla företag har som praxis att begära läkarundersökning och intyg, såhär går bemanning med bemanningsföretag till. Men vi ska ta en titt på några viktiga punkter som kan hjälpa dig som är på jakt efter frisk personal!

Det är viktigt med friska medarbetare

I en tid där anställdas hälsa i allt högre grad erkänns som en nyckelkomponent i produktiviteten på arbetsplatsen söker företag ständigt effektiva strategier för att attrahera och behålla en arbetskraft som inte bara är skicklig utan också fysiskt frisk.

Även om det är viktigt att erkänna de etiska och juridiska gränserna i anställningsmetoder finns det proaktiva åtgärder som företag kan vidta för att främja en kultur av hälsa och välbefinnande.

Främja en friskvårdskultur på arbetsplatsen

Ett företag som värdesätter hälsa och välmående kan attrahera kandidater som delar liknande värderingar. Denna kultur kan främjas genom att erbjuda friskvårdsprogram, hälsorelaterade workshops och incitament för ett hälsosamt liv.

Genom att integrera hälsa i företagets kärnvärden kommer blivande anställda att inse vikten av att upprätthålla en hälsosam livsstil. Kanske kan ni till och med ha ett eget gym eller betona vikten av att de anställda tar pauser och rör på sig under dagen.

ergonomi på jobbet
Kan man ligga på soffan och jobba om man vill?

Omfattande hälsofördelar kan locka friska anställda

Att erbjuda omfattande hälsofördelar, inklusive förebyggande vård, mentalvård och friskvårdsprogram, kan vara en stor dragning för hälsomedvetna kandidater. Genom att tillhandahålla tillgång till kvalitetssjukvård visar företag ett engagemang för sina anställdas allmänna välbefinnande.

Det behöver inte alls vara komplicerat. Företag som samarbetar med ergonomer kan med jämna mellanrum se till att all personal har goda arbetsförhållanden och lär sig mer om hur de bör stå och sitta för att må bra.

Dessutom kan företaget erbjuda alla anställda arbetsglasögon. Det kan vara glasögon utan styrka med skydd mot skärmarnas blåa ljus. Den här typen av förmån är något som lockar personer som jobbar aktivt med att ta hand om sin egen hälsa.

Hälsosam arbetsmiljö lockar hälsosamma kandidater

Den fysiska arbetsmiljön spelar en betydande roll för de anställdas hälsa. Ergonomiska arbetsstationer, stående skrivbord och utrymmen för fysisk aktivitet eller avkoppling kan hjälpa till att upprätthålla och förbättra hälsan.

Att säkerställa god luftkvalitet och naturlig belysning på arbetsplatsen kan dessutom ha en positiv inverkan på de anställdas välbefinnande. Gröna växter, fruktskål och mycket ljus visar vägen in för personer som ställer hälsokrav på sin arbetsplats.

Uppmuntra fysisk aktivitet

Företag kan uppmuntra fysisk aktivitet genom att tillhandahålla fitnessfaciliteter på plats, organisera idrottslag eller aktivitetsklubbar eller erbjuda subventioner för gymmedlemskap. Regelbunden fysisk aktivitet är känt för att förbättra hälsan och öka produktiviteten vilket gör det till en win-win för både den anställde och arbetsgivaren.

anställd muskler

Alternativ för hälsosam kost

Att tillhandahålla hälsosamma kostalternativ på arbetsplatsen, såsom näringsrika måltider eller mellanmål, kan hjälpa anställda att upprätthålla en balanserad kost. Företag kan också utbilda anställda om hälsosam kost genom workshops eller partnerskap med näringsexperter. Skylta med att ni har bästa brunch i Stockholm i annonsen för jobbet!

Balans mellan arbete och privatliv

Det är viktigt att uppmuntra en hälsosam balans mellan arbete och privatliv. Överansträngning kan leda till utbrändhet och hälsoproblem. Flexibla arbetstider, möjligheten att arbeta på distans och se till att de anställda tar sina berättigade pauser kan bidra till en hälsosammare och mer balanserad livsstil.

När en person kommer till arbetsintervjun och säger att han har ett enda problem vilket är att han jobbar för mycket är det viktigt att kontra. Tala om att det inte jobbas för mycket på er firma och förklara vad som gäller för se till att anställda mår bra på jobbet.

Stöd för psykisk hälsa

Att inse vikten av mental hälsa är avgörande. Att tillhandahålla resurser som personalhjälpsprogram, hälso-dagar för själen och stresshanteringsresurser kan locka medarbetare som värdesätter såväl mental som fysisk hälsa.

Icke-diskriminerande anställningsmetoder

Samtidigt som man främjar en hälsosam arbetsstyrka är det avgörande att följa icke-diskriminerande anställningsmetoder. Hälso- och fitnessinitiativ bör vara inkluderande och frivilliga och fokusera på att ge möjligheter snarare än att ställa krav.

En hälsosam anställningsprocess

Att attrahera och behålla en frisk arbetskraft är fördelaktigt för både anställda och arbetsgivare. Genom att främja en arbetsplatskultur som värdesätter och stödjer hälsa och välbefinnande kan företag inte bara attrahera hälsomedvetna kandidater utan också bidra till den övergripande produktiviteten och tillfredsställelsen för sina anställda.

Det här är ett holistiskt synsätt som erkänner hälsans integrerade roll på arbetsplatsen och vikten av att investera i anställdas välbefinnande. Kom ihåg att även själva anställningsprocessen ska förbli hälsosam och inte gå ut på att sortera bort folk som inte verkar förstå sig på hälsa!